پلن مورد نظر خود را انتخاب و سفارش دهید.

CX11

230,000 تومان
ماهانه

 • 1 هسته پردازنده
 • 2 گیگابایت DDR4 رم
 • 20 گیگابایت NVMe هارد
 • 10 گیگابیت پورت
 • 20 ترابایت ترافیک
 • Hetzner دیتاسنتر

CX21

340,000 تومان
ماهانه

 • 2 هسته پردازنده
 • 4 گیگابایت DDR4 رم
 • 40 گیگابایت NVMe هارد
 • 10 گیگابیت پورت
 • 20 ترابایت ترافیک
 • Hetzner دیتاسنتر

CPX31

917,000 تومان
ماهانه

 • 4هسته پردازنده
 • 8گیگابایت DDR4 رم
 • 160گیگابایت NVMe هارد
 • 10 گیگابیت پورت
 • 20 ترابایت ترافیک
 • Hetzner دیتاسنتر

CX31

644,000 تومان
ماهانه

 • 2 هسته پردازنده
 • 8 گیگابایت DDR4 رم
 • 80 گیگابایت NVMe هارد
 • 10 گیگابیت پورت
 • 20 ترابایت ترافیک
 • Hetzner دیتاسنتر

CX41

1,183,000 تومان
ماهانه

 • 4 هسته پردازنده
 • 16 گیگابایت DDR4 رم
 • 160 گیگابایت NVMe هارد
 • 10 گیگابیت پورت
 • 20 ترابایت ترافیک
 • Hetzner دیتاسنتر

CX51

2,268,000 تومان
ماهانه

 • 8 هسته پردازنده
 • 32 گیگابایت DDR4 رم
 • 240 گیگابایت NVMe هارد
 • 10 گیگابیت پورت
 • 20 ترابایت ترافیک
 • Hetzner دیتاسنتر