پلن مورد نظر خود را انتخاب و سفارش دهید.

پلن اول

150,000 تومان
ماهانه

 • 1 هسته پردازنده
 • 2 گیگابایت DDR4 رم
 • 20 گیگابایت NVMe هارد
 • 10 گیگابیت پورت
 • 20 ترابایت ترافیک
 • Hetzner دیتاسنتر

پلن دوم

235,000 تومان
ماهانه

 • 2 هسته پردازنده
 • 4 گیگابایت DDR4 رم
 • 40 گیگابایت NVMe هارد
 • 10 گیگابیت پورت
 • 20 ترابایت ترافیک
 • Hetzner دیتاسنتر

پلن سوم

380,000 تومان
ماهانه

 • 2 هسته پردازنده
 • 8 گیگابایت DDR4 رم
 • 80 گیگابایت NVMe هارد
 • 10 گیگابیت پورت
 • 20 ترابایت ترافیک
 • Hetzner دیتاسنتر

پلن چهارم

630,000 تومان
ماهانه

 • 4 هسته پردازنده
 • 16 گیگابایت DDR4 رم
 • 160 گیگابایت NVMe هارد
 • 10 گیگابیت پورت
 • 20 ترابایت ترافیک
 • Hetzner دیتاسنتر

پلن پنجم

1,130,000 تومان
ماهانه

 • 8 هسته پردازنده
 • 32 گیگابایت DDR4 رم
 • 240 گیگابایت NVMe هارد
 • 10 گیگابیت پورت
 • 20 ترابایت ترافیک
 • Hetzner دیتاسنتر