ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
.com
205,000 تومان
1 سال
205,000 تومان
1 سال
205,000 تومان
1 سال
.net
255,000 تومان
1 سال
255,000 تومان
1 سال
255,000 تومان
1 سال
.org
255,000 تومان
1 سال
255,000 تومان
1 سال
255,000 تومان
1 سال
.biz
335,000 تومان
1 سال
335,000 تومان
1 سال
335,000 تومان
1 سال
.info
310,000 تومان
1 سال
310,000 تومان
1 سال
310,000 تومان
1 سال
.co
530,000 تومان
1 سال
530,000 تومان
1 سال
530,000 تومان
1 سال
.me
375,000 تومان
1 سال
375,000 تومان
1 سال
375,000 تومان
1 سال
.eu
250,000 تومان
1 سال
250,000 تومان
1 سال
250,000 تومان
1 سال
.mobi
490,000 تومان
1 سال
490,000 تومان
1 سال
490,000 تومان
1 سال
.us
290,000 تومان
1 سال
290,000 تومان
1 سال
290,000 تومان
1 سال
.pw
300,000 تومان
1 سال
300,000 تومان
1 سال
300,000 تومان
1 سال
.cc
530,000 تومان
1 سال
530,000 تومان
1 سال
530,000 تومان
1 سال
.tv
675,000 تومان
1 سال
675,000 تومان
1 سال
675,000 تومان
1 سال
.center
400,000 تومان
1 سال
400,000 تومان
1 سال
400,000 تومان
1 سال
.company
460,000 تومان
1 سال
460,000 تومان
1 سال
460,000 تومان
1 سال
.click
255,000 تومان
1 سال
255,000 تومان
1 سال
255,000 تومان
1 سال
.download
685,000 تومان
1 سال
685,000 تومان
1 سال
685,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* پسوند های خاص دارای استثنا هایی می باشند .