هاست لینوکس سی پنل ایران

تمامی پکیج ها دارای SSL رایگان می باشند.

پلن اول 256 مگ

20,000 تومان
ماهانه

 • 256 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود ساب دامنه
 • ندارد ادان دامنه

پلن دوم 512 مگ

25,000 تومان
ماهانه

 • 512 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود ساب دامنه
 • ندارد ادان دامنه

پلن سوم 1 گیگ

30,000 تومان
ماهانه

 • 1024 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود ساب دامنه
 • ندارد ادان دامنه

پلن چهارم 2 گیگ

60,000 تومان
ماهانه

 • 2048 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود ساب دامنه
 • ندارد ادان دامنه

پلن پنجم 3 گیگ

90,000 تومان
ماهانه

 • 3072 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود ساب دامنه
 • ندارد ادان دامنه

پلن ششم 4 گیگ

120,000 تومان
ماهانه

 • 4096 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود ساب دامنه
 • ندارد ادان دامنه

پلن هفتم 5 گیگ

150,000 تومان
ماهانه

 • 5120 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود ساب دامنه
 • ندارد ادان دامنه

پلن نهم7 گیگ

210,000 تومان
ماهانه

 • 7168 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود ساب دامنه
 • ندارد ادان دامنه