اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


 General Enquiries

All Enquiries

 دامنه

سوالات ، مشکلات و یا درخواستهای خود را درباره دامین در این بخش ارسال کنید

 سوالات پیش از خرید

سوالات و یا درخواستهای خود را پیش از خرید هاست در این بخش مطرح کنید

 حسابداری و مالی

سوالات و یا درخواستهای خود را در مورد مالی و حسابداری در این بخش ارسال نمایید

 ثبت فیش واریزی

ابتدا توسط نام کاربری خود به سیستم وارد شوید سپس از این بخش فیش واریزی خود را ثبت کنید

 متفرقه

در این بخش می توانید موارد متفرقه را مطرح نمایید