کارت خرید

پلن مورد نظر خود را انتخاب و سفارش دهید.

پلن اول
 • 1 هسته
  پردازنده
 • 2 گیگابایت DDR4
  رم
 • 20 گیگابایت NVMe
  هارد
 • 10 گیگابیت
  پورت
 • 20 ترابایت
  ترافیک
 • Hetzner دیتاسنتر
پلن دوم
 • 2 هسته
  پردازنده
 • 4 گیگابایت DDR4
  رم
 • 40 گیگابایت NVMe
  هارد
 • 10 گیگابیت
  پورت
 • 20 ترابایت
  ترافیک
 • Hetzner دیتاسنتر
پلن سوم
 • 2 هسته
  پردازنده
 • 8 گیگابایت DDR4
  رم
 • 80 گیگابایت NVMe
  هارد
 • 10 گیگابیت
  پورت
 • 20 ترابایت
  ترافیک
 • Hetzner دیتاسنتر
پلن چهارم
 • 4 هسته
  پردازنده
 • 16 گیگابایت DDR4
  رم
 • 160 گیگابایت NVMe
  هارد
 • 10 گیگابیت
  پورت
 • 20 ترابایت
  ترافیک
 • Hetzner دیتاسنتر
پلن پنجم
 • 8 هسته
  پردازنده
 • 32 گیگابایت DDR4
  رم
 • 240 گیگابایت NVMe
  هارد
 • 10 گیگابیت
  پورت
 • 20 ترابایت
  ترافیک
 • Hetzner دیتاسنتر